Cho hình chóp \(S . A B C D\) có đáy \(A B C D\) là hình vuông cạnh bằng \(a\). Mặt bên \(S A B\) là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên theo \(a\).

A.

\(\frac{8}{3} \pi a^{2}\).

B.

\(\frac{7}{3} \pi a^{2}\).

C.

\(\frac{5}{3} \pi a^{2}\).

D.

\(\frac{2}{3} \pi a^{2}\).

Giải thích:

image.png

Gọi \(H\) là trung diểm \(A B \Rightarrow S H \perp(A B C D)\).

Gọi G là trọng tâm của \(\triangle S A B\), kẻ \(\Delta / / O H ; \Delta\) đi qua G.

Kẻ đường thẳng \(d\) đi qua tâm \(\mathrm{O}\) của \(A B C D\)\(d / / S H\).

Vi \(S H \perp(A B C D) ; d / / S H \Rightarrow d \perp(A B C D)\).

Gọi \(I\) là giao điểm của \(d\)\(\Delta\)

Vi \(O H \perp A B \Rightarrow G I \perp(S A B)\).Vì \(I \in \Delta \Rightarrow I S=I A=I B\).

\(I \in d \Rightarrow I A=I B=I C=I D\).

Do đó: \(I A=I B=I C=I D=I S\).\(\Rightarrow I\) là tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp \(S . A B C D\).

Bán kính mặt cầu: \(R=I S\).Ta có: \(G I=O H=\frac{1}{2} A B=\frac{a}{2}\).

\(S G=\frac{2}{3} S H=\frac{a \sqrt{3}}{2} \Rightarrow R=I S=\sqrt{S G^{2}+G I^{2}}=\frac{a \sqrt{21}}{6} \text {. }\)

Vậy diện tích mặt cầu là \(S=4 \pi R^{2}=4 \pi \cdot \frac{21}{36} a^{2}=\frac{7}{3} \pi a^{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thái Phúc - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Thái Bình - MĐ 6360