Thực hiện phép tính

b) \(657-\left[285-\left(125: 5^{2}+8^{2}\right)\right]: 18\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text {} 657-\left[285-\left(125: 5^{2}+8^{2}\right)\right]: 18 \\ =657-[285-(5+64)]: 18 \\ =657-[285-69]: 18 \\ =657-216: 18 \\ =657-12=645\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6318