Một hãng hàng không quy định phạt hành lý kí gửi vượt quá quy định miễn phí (hành lý quá cước). Cứ vượt quá \(\mathrm{M}(\mathrm{kg})\) hành lý thì khách hàng phải trả \(\mathrm{T}\) (USD) theo công thức liên hệ giữa \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{T}\)\(\mathrm{T}=\frac{4}{5} \mathrm{M}+20\).

b) Tính khối lượng hành lý quá cước nếu khoản tiền phạt tại một sân bay là \(651980\) VNĐ.

Biết tỉ giá giữa VNĐ và USD là \(1 \mathrm{USD}=23285\) VNĐ.

Giải thích:

\(651980\) VNĐ = \(28\) USD nên \(\mathrm{T}=28 \Rightarrow \mathrm{M}=10\)

Khối lượng hành lý quá cước là \(10 \mathrm{~kg}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5588