Một mẩu gỗ có khối lượng \(450 \mathrm{~g}\) đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời \(v_{0}=5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\). Biết hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là \(\mu_{\mathrm{t}}=0,25\); lấy \(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\)

a) Tính gia tốc của mẩu gỗ.

Giải thích:

- Vẽ hình, chọn chiều dương

a) Định luật II Niu tơn dạng véc tơ: \(\vec{N}+\vec{P}+\overrightarrow{F_{m s}}=m \vec{a}\)

- Chiếu lên hệ trục XOY

Trục \(\mathrm{OY}: \mathrm{N}-\mathrm{P}=0\)

Trục OX: \(-\mathrm{F}_{\mathrm{ms}}=\mathrm{ma} \rightarrow a=-\mu \mathrm{g}\)

- tính gia tốc \(\mathrm{a}=-2,5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6551