Trên một con ếch đã được mổ để nghiên cứu rễ tủy, một bạn học sinh vô tình làm đứt một số rễ tủy. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào bị đứt? Hãy giải thích.

Giải thích:

- Để phát hiện rễ nào còn, rễ nào bị đứt ta tiến hành kích thích rất mạnh lần lượt các chi bằng dung dịch HCl 3%.

+ Nếu chi đó không co, các chi còn lại co chứng tỏ rễ trước bên đó bị đứt, rễ trước bên còn lại và rễ sau còn.

+ Nếu chi đó co, các chi còn lại không co -> rễ trước các bên còn lại bị đứt.

+ Nếu không chi nào co cả chứng tỏ rễ sau bên đó bị đứt.

- Giải thích:

+ Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh (TK) vận động từ trung ương thần kinh đi ra cơ quan phản ứng (cơ chi).

+ Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các cơ quan về trung ương TK.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6022