Hòa tan hoàn toàn 16,85 gam hỗn hợp gồm \(\mathrm{Al}, \mathrm{Cu}\) trong \(\mathrm{V} \mathrm{ml}\) dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} 10 \mathrm{M}\) (đặc, nóng) thu được 9,52 lít khí \(\mathrm{SO}_{2}\) (điều kiện chuẩn) là sản phẩm khử duy nhất.

a) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

Giải thích:

a)

\(\begin{array}{l}* 2 \mathrm{Al}+6 \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4} \text { đặc } \xrightarrow{t^{0}} \mathrm{Al}_{2}\left(\mathrm{SO}_{4}\right)_{3}+3 \mathrm{SO}_{2}+6 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \\\mathrm{x} 3 \mathrm{x} \quad 3 / 2 \mathrm{x} \\\text { * } \mathrm{Cu}+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4 \text { đặc }} \xrightarrow{t^{\circ}} \mathrm{CuSO}_{4}+\mathrm{SO}_{2}+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \\\text { y } 2 \mathrm{y} \\* 27 x+64 y=16,85(1) \\3 / 2 x+y=0,425(2) \\\text { * } \mathrm{x}=0,15(\mathrm{~mol}), \mathrm{y}=0,2(\mathrm{~mol}) \\\end{array}\)

* khối lượng \(\mathrm{Al}=4,05\) (gam); khối lượng \(\mathrm{Cu}=12,8\) (gam)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6870