Cho hình chóp \(\mathrm{S} . A B C\) có đáy \(A B C\) là một tam giác đều có cạnh bằng \(a\), cạnh bên \(S A=a\)\(S A\) vuông góc với đáy. Tính thể tích \(\mathrm{V}\) của khối chóp?

A.

\(V=\frac{a^{3} \sqrt{3}}{12}\)

B.

\(V=\frac{a^{3}}{4}\)

C.

\(V=\frac{a^{3} \sqrt{3}}{6}\)

D.

\(V=\frac{a^{3} \sqrt{3}}{4}\)

Giải thích:

Thể tích khối chóp \(V=\frac{1}{3} S_{\triangle A B C} \cdot S A=\frac{1}{3} \cdot \frac{a^{2} \sqrt{3}}{4} \cdot a=\frac{a^{3} \sqrt{3}}{12}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611