Có tất cả bao nhiêu că̆p số \((a ; b)\) với \(a, b\) là các số nguyên dương thỏa mãn: \(\log _{3}(a+b)+(a+b)^{3}=3\left(a^{2}+b^{2}\right)+3 a b(a+b-1)+1\).

A.

2 .

B.

3 .

C.

1 .

D.

vô số.

Giải thích:

Cách 1:Với \(a, b\) là các số nguyên dương, ta có:

\(\begin{array}{l}\log _{3}(a+b)+(a+b)^{3}=3\left(a^{2}+b^{2}\right)+3 a b(a+b-1)+1 \\\Leftrightarrow \log _{3} \frac{a^{3}+b^{3}}{a^{2}+b^{2}-a b}+a^{3}+b^{3}+3 a b(a+b)=3\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)+3 a b(a+b)+1 \\\Leftrightarrow \log _{3}\left(a^{3}+b^{3}\right)+a^{3}+b^{3}=\log _{3}\left[3\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)\right]+3\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)(1)\end{array}\)

Xét hàm số: \(f(t)=\log _{3} t+t\) trên \((0 ;+\infty)\).

\(f^{\prime}(t)=\frac{1}{t \ln 3}+1>0, \forall t>0\) nên hàm số \(f(t)\) đồng biến trên \((0 ;+\infty)\).

Khi đó, phương trình (1) trở thành :

\(\begin{array}{l}f\left(a^{3}+b^{3}\right)=f\left[3\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)\right] \Leftrightarrow a^{3}+b^{3}=3\left(a^{2}+b^{2}-a b\right) \Leftrightarrow\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)(a+b-3)=0 \\\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a^{2}+b^{2}-a b=0(*) \\a+b-3=0\end{array}\right.\end{array}\)

Do \(a, b \in \mathbb{N}^{*}\) nên phương trình (*) vô nghiệm. Suy ra: \(a+b=3\).Mà \(a, b\) là các số nguyên dương nên \(\left\{\begin{array}{l}0\lt a\lt 3 \\ 0\lt b\lt 3 \\ a+b=3 \\ a, b \in \mathbb{N}^{*}\end{array} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}a=2 \\ b=1\end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l}a=1 \\ b=2\end{array}\right.\end{array}\right.\right.\)

Vậy có hai cặp số \((a ; b)\) thỏa mãn yêu cầu bải toán.

Cách 2: Với \(a, b\) là các số nguyên dương, ta có:

\(\begin{array}{l}\log _{3}(a+b)+(a+b)^{3}=3\left(a^{2}+b^{2}\right)+3 a b(a+b-1)+1 \\\Leftrightarrow \log _{3} \frac{a+b}{3}+a^{3}+b^{3}+3 a b(a+b)=3\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)+3 a b(a+b) \\\Leftrightarrow \log _{3} \frac{a+b}{3}=\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)(3-a-b)(1)\end{array}\)

Truờng hợp 1: \(a+b=2\).

Khi đó: \((1) \Leftrightarrow \log _{3} \frac{2}{3}=4-3 a b\) loại do \(a, b \in \mathbb{N}^{*}\).

Trưò̀ng hợp 2: \(a+b\gt 3 \Rightarrow \log _{3} \frac{a+b}{3}>0\)\(\left(a^{2}+b^{2}-a b\right)(3-a-b)\lt 0, \forall a, b \in \mathbb{N}\) * nên (1) không xảy ra.

Trưò̀ng hơp 3: \(a+b=3\), khi đó(1) thóa mãn.

\(a, b\) là các số nguyên dương nên \(\left[\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}a=2 \\ b=1\end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l}a=1 \\ b=2\end{array}\right.\end{array}\right.\).

Vậy có hai cặp số \((a ; b)\) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Thị Tâm - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6829