Trong không gian \(O x y z\), cho đường thẳng \(d:\left\{\begin{array}{l}x=1+t \\ y=-2+3 t \\ z=2+2 t\end{array}\right.\). Điểm nào dưới đây thuộc d ?

A.

\(P(2 ; 1 ; 4)\).

B.

\(M(1 ; 3 ; 2)\).

C.

\(N(1 ; 2 ; 2)\).

D.

\(Q(2 ; 1 ; 3)\).

Giải thích:

Thế vào phương trình đường thẳng \(t=1: P(2 ; 1 ; 4)\).

Vậy điểm \(P \in d\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798