Hãy nêu những mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của đảng và nhà nước ta.

Giải thích:

* Những mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của đảng và nhà nước ta:
- Sử dụng hợp lí tài nguyên.
- Bảo vệ môi trường.
- Bảo tồn đa dạng sinh học.
- Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
- Góp phần phát triển KT- XH bền vững.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lạc Long Quân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tp. Bến Tre - Bến Tre - MĐ 6653