Thể tích của một khối chóp có chiều cao bằng \(\mathrm{h}\) và diện tích đáy bằng \(\mathrm{B}\) là:

A.

\(V=B \cdot h\)

B.

\(V=\frac{1}{2} B \cdot h\)

C.

\(V=\frac{1}{6} B \cdot h\)

D.

\(V=\frac{1}{3} B \cdot h\)

Giải thích:

Áp dụng công thức tính thể tích khối chóp.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611