Một công ty sản xuất máy ghi âm với chi phí là 40 đôla/chiếc. Biết rằng nếu máy ghi âm bán được với giá \(x\) đôla/chiếc thì mỗi tháng công ty đó bán được \((120-x)\) chiếc. Gọi lợi nhuận của công ty trong một tháng là tổng số tiền chênh lệch giữa số tiền thu được khi bán máy và chi phí sản xuất các máy ghi âm được bán ra trong tháng đó.

b) Xác định giá bán \(x\) để lợi nhuận của công ty trong một tháng về sản phẩn máy ghi âm đó là lón nhất.

Giải thích:

\(f(x)=-x^{2}+160 x-4800, \quad f(x) \max \Leftrightarrow x=80\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thuận Thành Số 3 - Đề thi giữa học kì 1 (CT) 19-20 - Bắc Ninh - MĐ 6356