Cho hình chóp \(S . A B C\)\(S A\) vuông góc với mặt phẳng đáy, \(S A=2 a\), tam giác \(A B C\) vuông cân tại \(C\)\(A C=a \sqrt{2}\). Góc giữa đường thẳng \(S B\) và mặt phẳng \((A B C)\) bằng

A.

\(120^{\circ}\)

B.

\(30^{\circ}\)

C.

\(45^{\circ}\)

D.

\(60^{\circ}\)

Giải thích:

image.png

Ta có \(A B=A C \sqrt{2}=2 a\).

Lại có \(A B\) là hình chiếu vuông góc của \(S B\) trên mặt phẳng \((A B C)\).

Suy ra \((S B,(A B C))=(S B, A B)=S B A\)

Do đó \(\tan S B A=\frac{S A}{A B}=\frac{2 a}{2 a}=1\).

Vậy góc giữa đường thẳng \(S B\) và mặt phẳng \((A B C)\) bằng \(45^{\circ}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đội Cấn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5801