Hiện nay, có người có suy nghĩ rằng, nước ta là một nước giàu có về tài nguyên nên cần phải khai thác triệt để nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hiện tại của đất nước. Thế hệ hiện tại chỉ cần lo cho mình, việc gì phải lo nghĩ cho các thế hệ tương lai.Em có đồng ý với suy nghĩ trên đây không? Giải thích vì sao.

Giải thích:

- Không đồng ý với suy nghĩ trên.
- Vì: Tài nguyên thiên nhiên có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nếu chúng ta khai thác tài nguyên quá mức sẽ dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống không chỉ của cá nhân chúng ta mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người và đất nước chúng ta trong hiện tại và cả tương lai.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lạc Long Quân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tp. Bến Tre - Bến Tre - MĐ 6653