Trong không gian \(O x y z\), mặt phẳng \((P)\) đi qua điểm \(A(0 ;-2 ; 3)\) và song song với mặt phẳng \((\alpha):-2 x+y-\) \(3 z+2=0\) có phương trình là

A.

\((P): 2 x-y+3 z-9=0\)

B.

\((P): x-y-3 z+11=0\)

C.

\((P): 2 x-y+3 z-11=0\)

D.

\((P): 2 x-y+3 z+11=0\)

Giải thích:

Gọi \((P)\) là mặt phẳng song song với \((\alpha)\)

Nên \((P)\) có dạng: \(-2 x+y-3 z+m=0 \quad(m \neq 2)\)

\(A(0 ;-2 ; 3) \in(P) \Rightarrow m=11 \Rightarrow(P): 2 x-y+3 z+11=0\).

Chọn D.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình - MĐ 5530