Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A.

4 .

B.

6 .

C.

3 .

D.

5 .

Giải thích:

+ Có 3 mặt phẳng tạo bởi 1 cạnh bên và trung điểm của hai cạnh đối diện.

+1 mặt phẳng tạo bởi trung điểm của 3 cạnh bên.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Đề Thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Nam Định - MĐ 6098