Thể tích của khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh \(a\) và có chiều cao \(h=a\) là:

A.

\(\frac{a^{3} \sqrt{3}}{12}\).

B.

\(\frac{a^{3} \sqrt{3}}{4}\).

C.

\(\frac{a^{3} \sqrt{3}}{6}\).

D.

\(\frac{a^{3} \sqrt{3}}{3}\).

Giải thích:

Ta có \(: \mathrm{V}=\mathrm{h} . \mathrm{S}_{\text {day }}=a \cdot \frac{a^{2} \sqrt{3}}{4}=\frac{a^{3} \sqrt{3}}{4}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750