a) Sự rơi tự do là gì

Giải thích:

Định nghĩa sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi cuối kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6551